Ändra förfallodatum på faktura

Om man önskar ändra förfallodatum för en specifik faktura, t.ex. om kunden begärt anstånd med betalning och man vill slippa hålla reda på detta manuellt, eller flera markeras önskade fakturor på sidan ”Fakturor”, och därefter väljs ”Ändra förfallodatum” i symbolmenyn på sidans övre del.

andra forfallodatum
Sidan Fakturor, ändra förfallodatum.

Notera – vid utskrift av faktura kvarstår alltid det ursprungliga fakturadatumet.

(v. 2.4.8)