Anställd

Inställningar för anställd hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Anställd.

Normal arbetsvecka: Ange det värde som tilldelas nya anställda i systemet.

Förval ny anställd: Ange vilje Behörighet, Anställningstyp och Anställningsgrad ny anställd skall tilldelas.

Anställdrapport: För definitioner av dessa värden se vår guide ”Anställdrapport” (under ”Guider” i menyn).

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »