Anställdinlogg

Inställningar för anställdinlogg hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Anställdinlogg.

Via dessa inställningar styr ni vilken information era anställda skall ha tillgång till när de loggar in i systemet (via dator eller mobil).

Kunna ändra antal i popup: Medger att den anställde via sitt inlogg kan ändra Antal vid utförd kr/styck-tjänst. Notera att detta för närvarande enbart gäller när den anställde loggar in via webbgränssnitt, ej mobilinlogg.

Tillåt registrering av frånvaro i Mobilen: Om förbockat medges att anställd själv via sitt mobilinlogg kan lägga in egna bokningar som ej påverkar faktura, t.ex. Sjuk, Restid eller annat.

Max antal dagar framåt: Anger hur många dagar framåt i tiden den anställde skall kunna se sitt schema.

Antal inrapporterade dagar bakåt i tiden i TW Mobil: Anger hur många dagar bakåt i tiden den anställde skall kunna se sina tidigare rapporterade bokningar.

Fält: Markera de fält, den information, ni önskar att era anställda skall ha tillgänglig via sitt inlogg.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)