Anställdkort

 

Lägg till ny anställd

  1. På sidan Anställd i huvudmenyn, klicka på ”Ny anställd” högst upp till vänster på sidan.
  2. Fyll i information på anställd-kortet (OBS! Det är viktigt att e-postadress anges eftersom den tillsammans med valt lösenord utgör den anställdes inloggningsuppgifter i TimeWave, har den anställde ingen e-post kan ett annat användarnamn anges).
  3. När adressen är ifylld geo-kodas kartan. Glöm inte att klicka på ”Spara” längst ned på sidan för att lagra positonen och annan angiven information!

Det går att när som helst gå tillbaka till anställd-kortet och redigera uppgifter via redigeringssymbolen (redingeringspenna) i symbolmenyn högst upp till höger på sidan.

Aktiv/inaktiv anställd

En ny anställd sätts automatiskt som aktiv och är då sökbar i listor och filtreringar i systemet. En anställd kan inaktiveras och ligger då kvar i systemet men är inte valbar t.ex. i Schemat. Aktivitetsstatusen är enbart en sorteringsfunktion.

Behörighet i TimeWave

Behörigheten i TimeWave för såväl administratörer som anställda väljs i respektive anställd-kort. Grundbehörigheterna i är Administratör, Kundansvarig, Områdesansvarig och Anställd, varav de tre förstnämnda har samma tillgång till systemet och kan ändra på andra anställdas behörigheter. En anställd med behörigheten Administratör, Kundansvarig eller Områdesansvarig har tillgång till hela systemet medan en anställd med behörigheten Anställd har enbart tillgång till sitt eget schema med tillhörande information om bokningar samt tillgång till den egna tidrapporteringen.

Notera – vissa TimeWave-kunder har möjlighet att skapa egna behörigheter samt att anpassa de befintliga. Ovan beskrivning kan i och med detta skilja sig från vad som är aktuellt i just ert fall. 

Visa uppdrag

Klicka på länken ”Visa mina uppdrag” längst ner på anställd-kortet för att se den anställdes alla uppdrag hos kunder. Anpassa sökning av datumperiod m.m. via Avancerad sökning (förstoringsglaset i övre högra hörnet) i Uppdragslistan.

Tillgänglighet

Under fliken ”Tillgänglighet” anges uppgifter om arbetstid (vilket ligger till grund för lucksök i schemat), områden som den anställde är kopplad till samt vilka tjänster denne kan utföra. I t.ex. schemavyn kan man välja att visa enbart anställda kopplade till ett visst område eller viss tjänst.

Anteckningar

Här kan anteckningar om anställda skapas, vilka visas endast för administratör. Anteckningar kan märkas som viktiga vilket då kommer att markera anteckningen med ljusgul bakgrund. En anteckning kan stängas för att markeras som inaktuell eller raderas för att tas bort från hela systemet.

Lön & anställning

Här kan information om den anställdes timlön och skattesats samt om anställningen (t.ex. anställningens startdatum) läggas in. Anställningsgrad och Anställningstyp används i sambandet med tillvalet Anställdrapport (kontakta TimeWaves kundtjänst för mer information om tillvalet). Läs mer om Lön & anställning här »

Karta

Kartan i anställd-kortet visar den anställdes position utifrån den adress som angetts för anställd.

Radera anställd

Om en anställd ska tas bort för gott raderas hela anställd-kortet via det röda krysset i symbolmenyn längst upp till höger på anställd-kortet. Önskas en anställd endast raderas från sökningar och listor kan denne sättas som ”Inaktiv”, se ovan.

Notera – om ni raderad en anställd som fortfarande är schemalagd i kommande uppdrag kommer denne att ligga kvar på dessa uppdrag. I schemat kommer dock den raderade anställde att vara markerad med rött för att indikera att den är raderad.