Api

Ett API är en regeluppsättning som specificerar hur två olika system, program, kan kommunicera med varandra. I TimeWaves API specificeras vilken information som kan hämtas från TimeWave och vilken information som kan skickas till TimeWave. TimeWaves API hanterar kommunikationen mellan er TimeWave-domän och er hemsida (eller mobilapp).

Med vårt API kan er hemsida eller mobil-app kommunicera med TimeWave. Har ni på er sida en kundportal (kundinlogg) kan ni där presentera t.ex. kund- boknings och fakturainformation. Ni kan på er sida även skapa formulär för bokningsförfrågningar, kundåterkoppling m.m. som förs över till TimeWaves ärendehantering

Via öppna formulär kan besökare på er hemsida ange kunduppgifter och önskemål som via API sedan i TimeWave läggs upp som en ny kund med nytt ärende kopplat till sig. Vill man inte erbjuda kundinloggning kan man välja att via API enbart koppla det egna kundtjänst- supportformuläret på hemsidan till ärendehantering i TimeWave.

API kan användas för såväl kommunikation med den egna hemsidan eller ert företags mobilapp.

api

Exempel på information som kan överföras

 Via API kan uppgifter både hämtas från, och skickas till TimeWave. Exempel på uppgifter som kan hanteras är;

  • visa kunduppgifter
  • uppdatera kund- och adressuppgifter,
  • visa fakturainformation (som fakturanummer/ocr, tjänst och belopp m.m.),
  • visa utförda, avbokade och kommande uppdrag med uppdragsinformation som t.ex. utförare (anställd) leveransadress m.m,
  • visa röda dagar då uppdrag inte utförs (såsom ”röda dagar” har definierats av er i TimeWave
  • koppla formulär till Ärendehanteringen där t.ex. bokningar kan generera ärenden av typen ”Ny bokning”, kundåterkopplingar kan generera ärenden av typen ”Klagomål/återkoppling” m.m,
  • skapa ny kund (med begärda kunduppgifter),
  • skapa ny kund med koppling till nytt ärende i Ärendehantering,
  • ta emot beställningar och generera arbetsordrar.

Vårt API är under ständig utveckling. För fullständig dokumentation och teknisk specifikation hänvisas till developer.timewave.se

Utveckling              

Den utveckling som måste ske görs i princip uteslutande på er sida i samarbete mellan er och er leverantör av webbutveckling. Utvecklingens omfattning beror helt på hur mycket information ni vill utbyta och på vilket vis ni vill presenterna denna för era kunder. För att komma igång börjar ni sålunda med att träffa er leverantör för en diskussion.

Önskar ni utveckla en mobilapp kan vi rekommendera vår samarbetspartner Isolve som är specialister på mobila applikationer och som redan har byggt mobilapplikationer som kommunicerar med TimeWave via API.

 (v. 2.4.8)