Arbetsordermallar

Arbetsordermallar skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( arbetsordermallar )  → Verksamhet → Arbetsordermallar.

Här skapas arbetsordermallar som sedan kan användas som snabbval vid skapande av ny arbetsorder. För att skapa en arbetsordermall välj ”Ny arbetsordermall”, namnge denna och spara. Via symbolen   Arbetsordermallar - TimeWave affärssystem   kan ni sedan redigera er mall och lägga till arbetsorderrader (tjänster), eventuella underrader m.m. som skall ingå i mallen samt även lägga till olika anteckningar, t.ex. generella städinstruktioner som uppdragsanteckning.

Genom att vid skapandet av en arbetsorder utgå från en färdig arbetsordermall kan man sålunda direkt få aktuella arbetsorderader (tjänster) samt ev. uppdragsanteckningar m.m. på plats.

Mall väljs innan arbetsordern skapas på sidan Försäljning → Arbetsordrar.

TimeWave affärssystem - arbetsordermall
Via Arbetsordermall väljs vilken mall man önskar utgå från vid ny arbetsorder.

För att skapa en arbetsordermall välj ”ny arbetsordermall”, namnge denna och spara. Via symbolen   Arbetsordermallar - TimeWave affärssystem   kan ni sedan redigera er mall och lägga till arbetsorderrader (tjänster) som skall ingå i mallen samt även lägga till anteckningar, t.ex. generella städinstruktioner som uppdragsanteckning.

Ännu inte TimeWave-kund? Läs mer om TimeWave affärssystem »

(v. 2.4.7)