Arbetsorderutskrift Anställd

Arbetsordrar kan skivas ut eller skickas som offerter och orderbekräftelser till kund såväl som skrivas ut eller skickas som arbetsorder till anställd.

En Arbetsorder till anställda skrivs ut inne i arbetsorder via symbolen ”Skriv ut arbetsorder till anställda” ( arbetsorderutskrift_anstalld ) som finns uppe till höger.

Försättsblad och bilagor med standardtext kan bifogas till arbetsorderutskriften vid behov och vilken information som arbetsordern ska utforma kan väljas under Mitt TimeWave (mitt timewave)→ Inställningar→Systemet→Arbetsorder.

arbetsorderutskrift till anställda