Autogiro

Autogiro (tillval) medger en smidig hantering av betalningsflödet för städ- och rutföretag. Med tillvalet i kan ni på ett enkelt sätt fakturera de ofta återkommande och mindre fakturor som genereras vid hemstäd hos privatpersoner. Det finns ett flertal fördelar med autogirofakturering:

  • Miljövänlig
  • Ekonomiskt
  • Tidsbesparande
  • Jämnare likviditetsflöde
  • För er fördelaktigare betalningsvillkor

Anslutningsförfarandet

Autogiroanslutning gentemot banken är ett mycket enkelt förfarande och för att sedan fakturera kund i TimeWave krävs i princip enbart att kunden anges som autogirokund varpå en fil skapas vid fakturering  som sedan laddas upp på banken.

För autogiro krävs avtal, kontakta oss för mer information.

autogiro

Ännu inte TimeWave-kund? Läs mer om autogiro och TimeWave »

(v. 2.4.8)