Avslag rutansökan

Vid nekad Rut-betalning, hel eller del, hanteras detta via Skv → Sökning. Om Skv nekat utbetalning kan restbeloppet hanteras på två sätt:

a) fordran flyttas till kund, där kunden avkrävs nekat belopp via en påminnelse,
b) Rut-avdrag påförs på kunds kontaktperson och en förnyad Rut-ansökan görs.

A. Flytta fordran till kund

Markera aktuell ansökan och klicka på symbolen för att flytta Skv till kundfordran (restafakturera rut). I popup-fönstret anger ni sedan hur stor del av Skv-beloppet ni vill överföra till kundfordran. Har hela utbetalningen nekats anges hela beloppet under ”Flytta belopp”. Har Skv utbetalat del av begärt belopp anges resterande del.

skv avslag
Flytta Skv-ansökan till kundfordran.

När beloppet flyttats till kundfordran skapa systemet en påminnelse motsvarande nekat Skv-belopp som återfinns på sidan ”Påminnelser”.

skv flyttad
Flyttat belopp överfört till kundfordran.

Påminnelsen som sedan skickas till kund innehåller innehåller information om att ansökt Rut/Rot-belopp har blivit avslaget och därför flyttats till kundfordran. Påminnelsen redogör för fakturabelopp, tidigare inbetalt belopp samt återstående belopp.

paminnelse_skv

I och med att fordran flyttats åter till kund kommer faktura som låg till grund för ansökan till Skv att förlora sin status som ”betald” och erhåller istället status ”delbetald”. Fakturans ”att-betala”-belopp har även justerats då detta nu även inkluderar nekat Skv-belopp.

B. Fördela om Rut-belopp till kontaktperson.

För detta krävs att det på aktuell kund finns en kontaktperson upplagd

Under Skv → Sökning markeras aktuell Skv-ansökan, klicka därefter på symbolen för att ”Lägga Skv på annan person” ( fordela skv ). I popupprutan anger ni vilket belopp som skall överföras till kontaktperson, samt vilken av kundens kontaktpersoner som avdraget skall flyttas till.

flytta skv
Popup vid omfördeling av nekad utbetalning från Skv.

I och med ovan så har en ny skattereduktionsrad skapats. Denna återfinns under menyn Skv → Underlag och fliken RUT eller ROT (beroende på vilken typ som korrigerats. Denna hanteras sedan på samma sätt som ordinarie ansökningar till Skv. Aktuellt avdrag kopplas till den ursprungliga fakturan.

2.4.12