Begära Rut/rot från Skatteverket

Under ”SKV” i huvudmenyn hanteras skattereduktionen. Så snart en kundfaktura får status ”Betald” i TimeWave skapas ett underlag för ansökan om skattereduktion, förutsatt att en eller flera av tjänsterna i fakturan är inställda som Rut- eller rot-tjänster. Skattefiler skapas i TimeWave som sedan kan sparas på datorn och laddas upp på www.skatteverket.se.

Notera – för uppladdning av filer hos Skatteverket krävs e-legitimation samt registrering. Läs mera om detta på www.skatteverket.se.

Skv-underlag

På denna sida listas alla underlagsfakturor, dvs. fakturor som är betalda av kunderna (status ”Betald” i TimeWave) och som innehåller en begäran om skatteavdrag. Underlagen ska först godkännas och läggs då automatiskt under antingen Rut- eller Rot-fliken där själva skattefilerna sedan skapas. Varje skattefil kan innehålla max 100 rader och förses med ett unikt ansökningsnummer.

Rut 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa fil till Skatteverket

  1. På fliken Underlagsfakturor, markera de rader som ska godkännas, via kryssrutorna till vänster om raderna. Observera att kundens personnummer måste vara korrekt för att kunna välja underlagsfakturan.
  2. Klicka på ”Godkänn markerade underlagsfakturor” ovanför raderna.
  3. Underlagen läggs under antingen RUT- eller ROT- fliken, beroende av vilken typ av tjänster fakturorna innehåller.
  4. På vardera fliken, markera de rader som ska ingå i skattefilen.
  5. Klicka på ”Skapa skattefiler av markerade batchar” ovanför raderna.
  6. Filen sparas på sidan ”Filer” i huvudmenyn (ex: ”rut_1503061.txt”).
  7. På sidan ”Filer”, klicka på filnamnet och spara filen på datorn.
  8. Logga in på Skatteverkets hemsida och ladda upp filen.

Rut 2

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Delar kunden skatteavdrag med en annan person i hushållet anges denna kontaktperson samt procentsats i kolumnen ”Kund” på sidan ”Underlag”. Hantering av Rut- rot-avdrag och kontaktperson görs på kundkortet, läs mera om detta under hjälpavsnitt ”Skattereduktion (Rut/rot) på kundnivå”.

Felaktiga uppgifter

Text i rött fält betyder att uppgiften inte stämmer, t.ex. personnummer saknas eller är felaktigt angivet (anges ÅÅÅÅMMDD-XXXX). Vid sådana fall korrigera uppgifterna i respektive kundkort, varpå skatteunderlaget blir giltigt att ingå i skattefil.

Ett rött belopp under kolumnen ”Betalt” indikerar att fakturan är överbetald.

Lagring av skattefiler

På sidan ”Filer” i huvudmenyn sparas alla skattefiler som skapats i TimeWave. Via Avancerad sökning (förstoringsglaset i övre högra hörnet) kan filer av typen Rut eller rot filtreras fram. Filens namn (t.ex. ”rut_1503061.txt”) utgör filens ansökningsnummer, där de första sex siffrorna indikerar datum när filen skapats följt av ordningstal.