Betalningskonton

Enheter skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet → Betalningskonton

Betalningskonton

När en faktura sätts som ”Betald” (antingen genom manuell hantering eller genom att TimeWave hämtat betalningen från ert BG) så skapas en ”betalning” i TimeWave kopplad till faktura.

Om inga betalningskonton skapas sätts alltid betalningen som betald via ”Bankgiro”. Vid behov kan även fler betalningskonton (betalsätt) skapas, t.ex. kan betalningskonto för kundförlust eller öresavrundning läggas till.

(v. 2.4.7)