BG-betalningar

Med tjänsten hämtar TimeWave information om alla betalningar som inkommit till ert Bankgiro och lägger upp dessa betalningar i TimeWave.

Hämtningen av betalningar sker fyra gånger per dygn, nyinkomna betalningar hämtas i TimeWave till sidan Fakturering → Betalningar, där betalningarna får automatiskt ett förslag för vilken faktura den ska kopplas till, förutsatt att korrekt OCR-nummer är angivet vid betalning. Betalningarna kryssas då i och kopplas till respektive faktura genom att klicka på ”Koppla alla markerade förslag” i symbolmenyn. Detta är en smidig och enkel hantering av inkomna betalningar som gör att fakturorna blir snabbt markerade som betalda, vilket innebär att en Rut-ansökan kan skickas in snabbare och därmed får ni även in återbetalningarna från Skatteverket snabbare.

För att kunna hämta information automatiskt från Bankgirocentralen (BGC) behöver ni informera er bank om att servicebyrån About Time AB med servicebyrånummer 910689 vill kunna hantera OCR och bankgiroinbetalningar för er räkning. Vid implementeringen av TimeWave skickades ett särskilt dokument till er med instruktioner om hur BGC-koppling upprättas.

Kontakta TimeWaves kundtjänst för mer information och beställning av tjänsten.

(v. 2.4.8)