Hantera presentkort

Förslag på hantering av presentkort

Notera att sedan 1:a januari 2020 krävs elektroniskt spårbara betalningar vid köp av tjänster med Rut-avdrag. Betalning med presentkort utgör inte en elektronisk betalning och det är sålunda inte tillåtet att acceptera presentkort som hel- eller delbetalning av utförda Rut- eller Rot-tjänster. Se Skatteverket för mer information.

En lösning som tar hänsyn till dagen lagkrav och därför medger företag att sälja presentkort med rätt till Rut-avdrag har tagits fram av About Time Tools AB. Besök About Times tjänst SmartaPresentkort för mer information om presentkort med rätt till Rut-avdrag.

Försäljning av presentkort avseende städtjänster med Rut-avdrag ställer vissa krav på hanteringen för att rut-avdrag och bokföring skall hanteras på rätt sätt.

För att hantera en presentkortsförsäljning behöver man skapa två fakturor. Den första vid köpet av presentkortet och den andra när presentkortet blir inlöst. Eftersom man i praktiken enbart får betalt för en faktura använder man sig i bokföringen av kontot ”Ej inlösta presentkort” för den ena fakturan så att denna inte räknas som en försäljning.

Exempel:

1      Kund 1 köper ett presentkort för 1 000 kr via faktura.

Skapa en faktura med tjänsten ”Försäljning av presentkort”.

Denna tjänst ska höra till konto ”Ej inlösta presentkort” samt vara utan moms.

2      Kund 1 betalar sin faktura genom betalning till bank.

Skapa betalning med betalningskonto ”Bank” (som en vanlig betalning).

3      Kund 2 köper hemstädning för 1 000 kr.

Skapa faktura med önskad tjänst och hantera som ett vanligt köp.

4      Kund 2 betalar med sitt presentkort värt 1 000 kr.

Skapa en betalning på 1 000 kr med betalningskonto ”Ej inlösta presentkort”.

 

Detta behöver man göra i TimeWave för hantering av presentkortsförsäljning:

Skapa ett konto av typen ”Ej inlösta presentkort” (t.ex. 2421)

Skapa en tjänst ”Försäljning av presentkort” som är kopplat till kontot ”Ej inlösta presentkort” samt 0 % moms.

Skapa ett betalningskonto ”Ej inlösta presentkort” (t.ex. 2421).

OBS tänk på!

Alla kontonummer i denna beskrivning är förslag, ni behöver kontrollera vad just ert företag använder för bokföringskonton.

När man har använt sig av presentkortsförsäljning måste man alltid ta hänsyn till dessa fakturor när man tittar på försäljningssiffrorna, både på sidan fakturor och i statistiken.  Anledningen till detta är, som beskrivits ovan, att det skapas två fakturor men det inkommer enbart betalning för den ena m.a.o. visas försäljning som högre än vad den faktiskt är.

Vi tar i första hand ansvar för vårt system TimeWave, våra råd vad gäller ekonomi och bokföring ska alltid kontrolleras med er revisor.

 

Övrigt

Om man tycker att det känns besvärligt att alltid ta hänsyn till försäljning av presentkort när man tittar på försäljning under Fakturor eller Statistiken kan man hantera köpet av själva presentkortet utanför TimeWave, t.ex. genom kontant försäljning. Vid en sådan hantering behöver man endast skapa ett betalningskonto ”Ej inlösta presentkort” (t.ex. 2421).

Nedan ett exempel på köp av presentkort för 1 000 kr och försäljning utan skattereduktion.

1      Kund 1 köper ett presentkort för 1 000 kr via faktura.

Skapa en faktura med tjänsten ”Försäljning av presentkort”.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 1 000
2421 Ej inlösta presentkort 1 000

 

2      Kund 1 betalar sin faktura genom betalning till bank.

Skapa betalning med betalningskonto ”Bank”

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bank 1 000
1511 Kundfordringar 1 000

 

3      Kund 2 köper hemstädning för 1 000 kr.

Skapa faktura med önskad tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 1 000
30xx Försäljning 800
2611 Moms 200

 

4      Kund 2 betalar med sitt presentkort värt 1 000 kr.

Skapa en betalning på 1 000 kr med betalningskonto ”Ej inlösta presentkort”.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 1 000
1511 Kundfordringar 1 000

 

Nedan ett exempel på köp av presentkort för 1 000 kr och försäljning med skattereduktion.

1      Kund 1 köper ett presentkort för 1 000 kr via faktura.

Skapa en faktura A med tjänsten ”Försäljning av presentkort”.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 1 000
2421 Ej inlösta presentkort 1 000

 

2      Kund 1 betalar faktura A.

Skapa betalning med betalningskonto ”Bank”

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bank 1 000
1511 Kundfordringar 1 000

 

3      Kund 2 köper hemstädning för 2 000 kr.

Skapa faktura B med önskad tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 1 000
1513 Kundfordran skattereduktion 1 000
30xx Försäljning 1 600
2611 Moms    400

 

4      Kund 2 betalar faktura B med sitt presentkort värt 1 000 kr.

Skapa en betalning på 1 000 kr med betalningskonto ”Ej inlösta presentkort”.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 1 000
1511 Kundfordringar 1 000

 

  1. Betalning från SKV för faktura B.

Bocka av skatteraden som betald i TimeWave.

Bokför mot betalningskonto ”Bank”. (Bokföringsunderlag finns ej i TimeWave, använd underlaget från Skatteverket).

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bank 1 000
1513 Kundfordran skattereduktion 1 000