Bokföring månadsavstämning

Nedan tar vi upp sökningar och dokument som kan vara relevanta vid en månadsavstämning.

A) Skapa en fakturajournal för önskad period (t.ex. augusti 2021).

 • Gå in på Fakturering → Fakturor.
 • Välj i sökfunktionen (förstoringsglaset), t.ex. föregående kalendermånad med startdatum – 2021-08-01 och slutdatum 2021-08-31, klicka på knappen ”Sök”. Sidan listar nu samtliga fakturor med fakturadatum i augusti.
 •  Klicka på knappen ”Skapa journal” och sedan på knappen” Hela listan” i popup-rutan.

TimeWave affärssystem
Sökning av samtliga fakturor med fakturadatum i augusti, funktionen ”Skapa journal” markerad.

 • Fakturajournalen kan direkt laddas ner som Pdf, men återfinns även på sidan Fakturering → Fakturjournaler där den kan sparas ned på nytt men även laddas ner som SIE-fil. För konton kopplade till SIE-fil läs mer här »

B) Kontrollera att alla fakturor för perioden finns med i en fakturajournal.

 • Gå på Fakturering → Fakturor och gör sökning Fakturajournal – Har ej fakturajournal. Om sökningsresultatet är tomt har alla fakturor blivit journalförda.

C) Kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura.

 • Vid automatisk återkoppling från BGC är det bra att kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura. Gå in under Fakturering → Betalningar och välj i sökfunktionen Slutdatum t.ex. 2021-08-31, Typ → Förslag.
 • Ligger där även betalningar som inte härrör till fakturor i TimeWave är det bra att rensa bort dessa genom att markera dem och klicka på knappen ”Radera betalning”.

D) Skapa en betalningsjournal för önskad period (t.ex. augusti 2021).

 • Gå in påFakturering → Betalningar. Välj i sökfunktionen Startdatum – 2021-08-01, Slutdatum 2021-08-31, Typ – Hanterad, klicka på knappen ”Sök”.
 • Klicka på knappen ”Skapa betalningsjournal”.

Betalningsjournalen används sedan för att jämföra med bokförda betalningar. Journalen i sig kan i dagsläget bara användas som bokföringsunderlag om man skriver ut en journal per datum och summerar kolumnen belopp.

E) Ta fram kundfordran vid periodens slut (t.ex. 31 augusti 2021).

 • Gå in på Fakturering → Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall  ”Fordran kund”. Sökning kräver både från- och till-datum, klicka på knappen ”Sök”.
 • Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan, i rutan ”FRÅGEMALL FORDRAN KUND”. Rutan ”RESKONTRA – KUND” visar hur kundreskotra per idag.
 • För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.

F) Ta fram fordran Skatteverket vid periodens slut (t.ex. 21 augusti 2021).

 • Gå in på Fakturering → Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall ”Fordran SKV”. Sökning kräver både från- och till-datum, klicka på knappen ”Sök”.
 • Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan, i rutan ” FRÅGEMALL FORDRAN SKV”. Rutan ”RESKONTRA – SKV” visar hur summorna ser ut idag.
 • För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.

Förändringar av kund-reskontra:

En förflutet kundreskontra bör normalt inte förändras över tid. T.ex. om man i februari stämmer av kundfordran per 2020-12-31 och erhåller en fordran på 100 000 kr, så bör man erhålla samma resultat om man i mars stämmer av kundfordran per 2020-12-31.

Det finns dock ett antal saker som kan påverka ett dåtida kundreskontra:

 • Om ett Rut-avdrag efter första avläsning av reskontra flyttas till kundfordan (pga av nekad Rut-utbetalning från Skatteverket) så ökar kundfordran med motsvarande belopp (och fordran SKV minskar med samma belopp).
 • Om man efter avläsning, vid fakturering, bakdaterar en faktura till en tidpunkt före reskontraavstämning.
 • Om man efter avläsningen redigerar betalningar inkomna före tidpunkt för reskontraavstämning.
 • Om man efter avläsning raderar en påminnelseavgift skapad före tidpunkt för reskontraavstämning.