Bokföring månadsavstämning

Nedan tar vi upp sökningar och dokument som är bra att göra för bokföring månadsavstämning.

A) Skapa en fakturajournal för önskad period (t.ex. oktober 2018).

 • Gå in på Fakturering->Fakturor. Välj i sökfunktionen (förstoringsglaset) Startdatum – 2018-10-01, Slutdatum 2018-10-31, klicka på knappen ”Sök”.
 •  Klicka på knappen ”Skapa journal” och sedan på knappen” Hela listan” i popup-rutan. Ladda därefter ned en pdf av fakturajournalen.

B) Kontrollera att alla fakturor för perioden finns med i en fakturajournal.

 • Gå på Fakturering->Fakturor och gör sökning Fakturajournal – Har ej fakturajournal. Om sökningsresultatet är tomt har alla fakturor blivit journalförda.

C) Kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura.

 • Vid automatisk återkoppling från BGC är det bra att kontrollera att alla betalningar har blivit kopplade till en faktura. Gå in under Fakturering->Betalningar och välj i sökfunktionen Slutdatum t.ex. 2018-10-31, Typ – Förslag.
 • Ligger där även betalningar som inte härrör till fakturor i TimeWave är det bra att rensa bort dessa genom att markera dem och klicka på knappen ”Radera betalning”.

D) Skapa en betalningsjournal för önskad period (t.ex. oktober 2018).

 • Gå in påFakturering->Betalningar. Välj i sökfunktionen Startdatum – 2018-10-01, Slutdatum 2018-10-31, Typ – Hanterad, klicka på knappen ”Sök”.
 • Klicka på knappen ”Skapa betalningsjournal”.

Betalningsjournalen används sedan för att jämföra med bokförda betalningar. Journalen i sig kan i dagsläget bara användas som bokföringsunderlag om man skriver ut en journal per datum och summerar kolumnen belopp.

E) Ta fram kundfordran vid periodens slut (t.ex. 31 oktober 2018).

 • Gå in på Fakturering->Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall – Fordran kund, Startdatum – lämnas tomt, Slutdatum 2018-10-31, Debet/Kredit – Debetfakturor, klicka på knappen ”Sök”.
 • Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan, i rutan ” FRÅGEMALL FORDRAN KUND”. Rutan ”RESKONTRA – KUND” visar hur summorna ser ut idag.
 • För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.

F) Ta fram fordran Skatteverket vid periodens slut (t.ex. 31 okober. 2018).

 • Gå in på Fakturering->Fakturor. Välj i sökfunktionen Frågemall – Fordran SKV, Startdatum – lämnas tomt, Slutdatum 2018-10-31, klicka på knappen ”Sök”.
 • Summeringen för sökningen finns längst ned på sidan, i rutan ” FRÅGEMALL FORDRAN SKV”. Rutan ”RESKONTRA – SKV” visar hur summorna ser ut idag.
 • För att skriva ut sidan inklusive summeringsrutan används ”Skriv ut” via den webbläsare som används.