Bokningsgrad i schemavy

I schemavyn kan de anställdas aktuella bokningsgrader visas direkt i schemavyn. Med bokningsgrad avses den tid en anställd är bokad (schemalagd) i relation till sin anställningsgrad.

Bokningsgrad erhålls genom att invid den anställde i schemat klicka på symbolen ”Hämta bokningsgrad”.

Bokningsgrad

Bokningsgrad visas för aktuell dag, vecka och månad. Dessa (dag, vecka, mån) baseras på vald vy i schemat. Anställningsgraden hämtas från den anställdes anställdkort, fliken ”Lön & anställning”. Beräkningarna tar hänsyn till ”röda dagar” så som de är definierade under ”Mitt TimeWave”. Samtliga bokningar förutom bokningar kopplade till tjänster av tjänstetypen ”Övrigt” påverkar bokningsgraden.

I nedan exempel ser vi en anställd som har en anställningsgrad på 50%, vilket motsvarar 20 timmar per vecka (1).

Bokningsgrad TimeWave Affärssystem

  1. Den anställdes Anställningsgrad i procent och timmar.
  2. Den anställdes bokningsgrad i procent och timmar för vald schemavy.
  3. NV.DEB (närvaro, debiterbar tid), här påverkar tjänster med debiteringstyp ”Debiterbar”. Under mars har den anställde varit bokad 80,5 timmar på debiterbara tjänster, under aktuell vecka (vecka 13) 17,5 timmar och aktuell dag (29 mars) 3,5 timmar.
  4. NV.EJ DEB (närvaro, ej debiterbar tid), här påverkar tjänster med debiteringstyp ”Ej debiterbar” (normalt tjänster som t.ex. restid). Under mars har den anställde varit bokad 8,5 timmar på ej debiterbara tjänster, under aktuell vecka (vecka 13) 0,5 timmar och aktuell dag (29 mars) 0,5 timmar.
  5. FRÅNVARO, här påverkar tjänster av typen ”Frånvaro” (normalt tjänster som t.ex. semester). I detta fall har den anställde varit bokad 0 timmar på dessa tjänster.
  6. TOTALT, här summeras samtlig bokad tid.
  7. MERTID, här avses det antal timmar som en anställd över- eller understigit de timmar som om fattas av anställningsgraden. I detta fall har den anställde en anställningsgrad på 50% vilket motsvarar 92 timmar under mars (23 arbetsdagar á 8 timmar x 0,5), 20 timmar per vecka och 4 timmar per dag. Under mars månad är den anställde bokad 89 timmar vilket ger en mertid på -3 timmar. Under aktuell vecka är den anställde bokad 18 timmar vilket ger en mertid på -2 timmar. Under aktuell dag är den anställde bokad 4 timmar vilket ger en mertid på +/- noll.
  8. B.GRAD (bokningsgrad), anges i procent av heltid. I detta fall har den anställde en anställningsgrad på 50% vilket alltså blir riktvärde för den dennes bokningsgrad.