Direktbokning

Artikeln är under arbete!

Med hjälp av direktbokning i Schemat, i Uppdragslistan och i Bokningslistan kan olika typer av bokningar skapas, både för att visa frånvaro eller upptagen tid för anställda, boka in kundmöten samt för att skapa vanliga fakturagrundande bokningar.

En direktbokning skapas i Schemat genom att klicka på plussymbolen ( Schemaläggning direktbokning ) som blir synlig när muspekaren förs över övre delen av en bokningsruta. I Uppdragslistan och i Bokningslistan skapas en direktbokning genom att klicka på symbolen ”Ny bokning” (  schemaläggning direktbokning ) i symbolmenyn högst upp på sidan.

schemaläggning

Symbolen ”Direktbokning” visas i schema när man för muspekaren över aktuell bokningsposition.

Direktbokning utan val av kund eller arbetsorder

En bokning skapas på vald anställd, för visning av upptagen tid. Det finns ingen koppling till kund eller arbetsorder och inget fakturerbart underlag genereras.

Exempel:

– För att boka frånvaro, t.ex. VAB, ledigt → Skapa och välj tjänst av typen ”Ej faktura och ej löneunderlag”

– För att boka övrig upptagen tid, t.ex. möte, utbildning → Skapa och välj tjänst av typen ”Löneunderlag”

– För att boka semester, välj återkommande bokning → Skapa och välj tjänst av typen ”Ej faktura och ej löneunderlag”

Direktbokning med val av kund

En bokning skapas på vald anställd och samtidigt som kund väljs skapas en ny arbetsorder automatiskt för kunden.

Exempel:

– För att boka mötestid med vald kund → Skapa och välj tjänst av typen ”Löneunderlag”

Direktbokning med val av befintlig arbetsorder

En bokning skapas på vald anställd och samtidigt som befintlig arbetsorder väljs läggs bokningen i arbetsordern som en ny arbetsorderrad. Eftersom kund redan är angiven på arbetsordern behöver kund inte väljas vid skapande av direktbokning.

Uppdragsanteckning via direktbokning

En uppdragsanteckning kan skapas i samband med en direktbokning. I fliken ”Uppdragsanteckning” väljs Typ ”Återkommande” då anteckningen ska visas i samband med direktbokningens alla uppdrag. En anteckning av Typ ”Enstaka” är densamma som ”Ny uppdragsanteckning” (pratbubblesymbolen) vid en bokning i Schemat och visas endast i samband med det enskilda tillfället anteckningen kopplas till. Anteckningen visas i Uppdragspopuprutan i fliken Uppdrag. Visning av anteckningar direkt i schemavyn finns att välja i Mitt TimeWave → Inställningar → Systemet → fliken Schema (”Enstaka Anteckning” samt ”Återkommande Anteckning” under ”Information i bokningar på schemat”).

Ännu ej TimeWave-kund? Läs mer om schemaläggning & TimeWave »