Direktfaktura

Skapa direktfaktura

Vid sidan av den automatiserade faktureringsprocessen kan finnas behov av att skapa direktfakturor, som alltså ej bygger på utförda uppdrag.

Direktfaktura skapas på sidan Fakturering → Att fakturera.

Klicka på symbolen ”Ny direktfaktura” ( Direktfaktura ), välj kund och klicka på ”Skapa direktfaktura med vald kund”. Klicka sedan på symbolen ”Lägg till fakturarad” ( Lägg till fakturarad ) högst upp på sidan för att skapa fakturarader till fakturan. Därefter kan valfritt antal rader läggas till, och dessa kan även specificeras med datum, antal m.m.

Ännu ej TimeWave-kund? Läs mer om TimeWave och fakturering »

(v. 2.4.8)