Enheter

Enheter skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet.

Enheter

Till tjänster kan faktureringsenheterna som kr/styck, kr/timme, kr/månad kopplas. Det kan dock finnas behov av att skapa egna faktureringsenheter.

När man skapar nya faktureringsenheter väljer man alltid att utgå från en befintlig bastyp. Om man t.ex. fakturerar kund en tjänst ”per träd” (vid t.ex. trädbeskärning) kan man välja att lägga upp en enhet med namnet ”Kr/träd” som då bygger på bastypen ”Kr/styck”.

Kopplas enheten ”Kr/träd” till en tjänsten ”Trädbeskärning” är det ”Kr/träd” som kommer att anges på fakturan när tjänsten faktureras. Denna enhet skiljer sig sålunda inte åt från enheten ”Kr/styck”, annat än att man erhåller en tydligare kommunikation gentemot kund på fakturan.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)