Exportera fakturor

Skapa en Excel-fil av fakturorna med tillhörande kolumninformation genom att på sidan ”Fakturor” filtrera fram önskade fakturor, kryssa i de fakturor som bör exporteras och klicka på symbolen ”Exportera fakturor” i symbolmenyn högst upp på sidan. Välj ”Bara markerade” för att skapa en Excel-fil enbart på de fakturor som markerats eller ”Hela listan” för att skapa en Excel-fil av alla de framfiltrerade fakturorna. Filen sparas på sidan ”Filer” i huvudmenyn.

exportera fakturor
Sidan Fakturor – funktionen ”Exportera fakturor”.

(v. 2.4.8)