Fakturajournal

Fakturajournaler skapas inte automatiskt utan man skapar dem själv för vald period. En faktura kan ingå i flera journaler.

1. Filtrera fram önskat urval av fakturor, t.ex. samtliga fakturor med fakturadatum mellan den 1:a och sista föregående månad.

2. Klicka ovan i symbolmenyn på ”Skapa journal”. Ni väljer sedan om ni vill skapa en journal av ”Hela listan” (dvs det urval ni gjort via sökfunktion) eller av ”Bara markerade”

skapa journal
Sidan Fakturor – Skapa journal

3. Om en faktura återfinns i fakturajournal indikeras detta genom symbolen ”Visa fakturajournal” ( visa fakturajournal ) i kolumnen för fakturanummer. Samma faktura kan ingå i flera olika journaler. Detta visas med flertal journalsymboler i kolumnen för fakturanummer. Genom att klicka på journalsymbolen öppnas aktuell journal.

Det går även att via ”Utökad sökning” filtrera fram sådana fakturor som ingår i en eller flera fakturajournaler, eller som inte ingår i fakturajournal.

4. Skapade fakturajournaler återfinns på sidan ”Fakturering” → ”Fakturajournaler”.

(v. 2.4.8)