Fakturaradsanteckning

När en ny arbetsorderrad läggs till i en arbetsorder, så finns det möjlighet att ange en fakturaradsbeskrivning. Denna beskrivning hamnar under respektive fakturarad när fakturaunderlag hämtas och påverkar inte andra arbetsordrar med samma tjänst.

Fakturaradsbeskrivning - TimeWave

I exemplet ovan har fakturaradsbeskrivningen ”Inklusive blomvattning” angivits och nedan syns utfallet under respektive fakturarad när fakturan skapas.

Fakturautfall - TimeWave

 

(v. 2.4.7)