Fakturering

Faktureringsinställningar görs under Mitt TimeWave ( Systeminställningar - TimeWave ) → Inställningar → Systemet.

Här välj standardvärden för visning av faktureringsinformation i systemet, såsom:

a) Inställningar och förval på fakturor gällande typ av faktura (utskrift, e-post m.m.), betalningsvillkor, påminnelseavgift, timpottsvisning och OCR-hantering. Här väljs även ifall leveransadresser visas på fakturor samt inställningar för E-faktura/E-print.

Notera att faktureringsmetoderna E-faktura, E-print, Autogiro är tillval!

b) Antal rader som visas på sidorna Att fakturera och Fakturor (detta har bl.a. betydelse vid skapande av fakturor vilket kan göras per sida)

c) Nivå för bokningar som blir sökbara för fakturering

”Alla utförda” = bokningar behöver inte godkännas av varken anställd eller administratör

”Anställd godkänd” = bokningar ska godkännas av antingen anställd eller administratör

”Admin godkänd” = bokningar ska alltid godkännas av administratör

För optimal och kvalitetssäkrad fakturering rekommenderar vi ”Admin godkänd”. Kontakta oss gärna för mer information kring hur ni skapar den mest effektiva och kvalitetssäkrade processen! 

d) Möjlighet att kunna fakturera uppdrag som utförts idag, kryssa i ”Fakturera från idag”. Observera att dagens bokningar alltid måste vara godkända av anställd eller administratör för att kunna bli sökbara för fakturering.

e) Inställningar för visning av information i fakturajournaler, t.ex. områden, konton, skattereduktion m.m.

f) Fakturatexter som ska ingå i fakturor, t.ex. en specifik text för fakturor som innehåller Rut-tjänster.

 

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »