GDPR – dataskyddsförordningen

GDPRdataskyddsförordningen

Den 26 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen som då ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka skyddet vad det gäller lagring av personuppgifter. Ni kan läsa mer om GDPR här »

Som användare av TimeWave ansvarar ni som personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in och lagras i systemet. About Time är personuppgiftsbiträde och skall som sådant erbjuda ett system som stödjer er i ert arbete som personuppgiftsansvariga.

Nedan finner ni länkar till hjälpavsnitt som stödjer er i ert arbete som personuppgiftsansvariga.


Vanliga frågor »
Här finner ni svar på generella frågor om GDPR. Vad är en personuppgift? Vad är en känslig personuppgift?


Utskick av faktura, offert, order m.m. »
Fakturor kan (men bör inte) innehålla känsliga personuppgifter. Här kan ni läsa om vad ni bör tänka på vid utskick av fakturor och övrigt.


Registerutdrag kund »
Som kund äger man rätt till registerutdrag, här finner ni information om hur ni går till väga.


Radera kundinformation »
Här finner ni information om hur ni går till väga om ni vill radera kunduppgifter i systemet.


Ta bort administratör/anställd som slutat »


Begränsa åtkomst (behörigheter) för administratörer »

Enbart personer med rätt behörighet skall ha åtkomst till personuppgifterna. Därför är det viktigt att styra åtkomsten till systemet så att personuppgifter görs tillgängliga enbart för relevanta administratörer.