Godkännande av uppdrag

Inställningar för uppdrag hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Uppdrag.

Välj hur systemet hanterar godkännanden av uppdrag (gäller om tillvalen TimeWave Mobile och/eller Anställd-inloggning är beställda) samt ifall en bekräftelse ska skickas till kund via e-post (eller SMS, om detta tillval är beställt) efter utfört uppdrag.

Tillåt admin godkännande på egna bokningar – administratör kan godkänna bokningar som denne själv utfört.

Om anställd godkänt UTAN ändring sätt automatiskt till admin-godkänd – en bokning som godkänns av anställd utan avvikelse i t.ex. tid blir automatiskt även godkänd av administratör och blir då sökbar för fakturering.

Godkänn hela uppdraget – vid godkännande av en bokning som tillhör ett uppdrag med flera bokningar (dvs. flera anställda kopplade till uppdraget) godkänns hela uppdraget. En anställd kan vid godkännande av sin egna utförda bokning godkänna hela uppdraget, dvs. även de andra kopplade anställdas aktuella bokningar.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »