Gränssnitt

I TimeWave finns på samtliga sidor tre olika sök-nivåer, ”snabbsök”, ”normalsök” samt ”avancerad sökning”. ”Snabbsök” är alltid åtkomligt, för att komma åt ”normalsök” klickar man på förstoringsglaset i menyn till höger (därefter kan även ”avancerad sök” väljas).

Genom att markera alternativet ”Visa alltid sökfälten” så är alltid sökfälten under ”normalsökning” synliga utan att man behöver klicka på förstoringsglaset i meny. Rekommenderas!

(v. 2.4.8)