Gruppuppdrag

I detta hjälpavsnitt beskrivs möjligheten till Gruppuppdrag vid skapande av arbetsorderrad. För övergripande information om Arbetsorder se hjälpavsnitt Skapa arbetsorder.

Vid skapande av arbetsorderrad finns förutom möjligheten att skapa Enstaka och Återkommande uppdrag även möjlighet till Grupp.

TimeWave affärssystem - gruppuppdrag

 

 

 

 

Med Gruppuppdrag får man möjlighet att lägga in en grupp av uppdrag på olika valfria datum utifrån en kalender. Gruppbokning kan liknas vid att via en och samma ao-rad skapa en grupp av enstaka uppdrag. T.ex. kan uppdrag via gruppbokning schemaläggas kl. 08:00 – 12:00 på torsdag, fredag, måndag och tisdag.

Till ett befintligt gruppuppdrag kan man i efterhand, vi arbetsorderrad eller uppdragslista, lägga till flera datum.

Det går även att lägga till fler datum till en enstaka AO-rad, se nedan.

Vid fakturering kommer varje enstaka uppdrag i gruppen att generera en egen fakturarad, precis som enstaka uppdrag.

Lägga till gruppbokning i arbetsorder

Vid val av gruppbokning erhåller man en kalender där man själv, genom att markera aktuella dagar, väljer vilka dagar uppdraget skall utföras.

TimeWave affärssystem - gruppbokning
Ovan har Grupp valts som typ av bokning för tjänsten ”trädgårdsarbete”. Kalender visas där aktuella dagar för utförande väljs genom att aktuella datum markeras. Valda datum sparas genom att klicka på ”Spara datum”. Efter att datum sparats så döljs kalendern, men kan vid behov tas fram igen via ”Visa/göm kalendrar”. När datum valt kan tid, fakturaradsbeskrivning m.m. läggas till som vanligt.

När ao-raden med gruppuppdrag sparas så indikeras sedan valda datum direkt i ao-rad enligt nedan.

TimeWave Affärssystem - gruppuppdrag
AO-rad med gruppuppdrag den 26, 27, 30 april samt 2 maj.

Anställd, eller anställda, kopplas på vanligt sätt till uppdragen via ”Lägg till anställd” ( lagg_till_anstalld_ikon ). Notera funktionen Urval anställda kan inte användas för att lägga till anställda på gruppuppdrag.

Redigera AO-rad

En ao-rad med gruppuppdrag kan redigeras på samma sätt som en återkommande AO-rad.

Genom att redigera AO-rad ( TimeWave affärssystem - redigera ) kan flera datum läggas till, eller tas bort, genom att aktuella datum markeras i kalender.

Även för en AO-rad av typen enstaka kan ytterligare tillfällen läggas till. Detta görs genom att AO-raden redigeras ( TimeWave affärssystem - redigera ) och därefter kan man på fliken Startdatum välja Lägg till datum. 

TimeWave affärssystem - lägga till gruppuppdrag
Datum läggs till för enstaka AO-rad.

Lägga till uppdrag via uppdragslistan

Uppdragen skapade via Gruppuppdrag återfinns på vanligt vis i Uppdragslistan. Att ett uppdrag ingår i ett gruppuppdrag indikeras i uppdragslistan genom ikonen ”Lägg till datum” ( TimeWave affärssystem - gruppuppdrag ).

TimeWave affärssystem - gruppuppdrag
Gruppuppdrag i Uppdragslistan.

För att lägga till ytterligare datum i gruppuppdrag i ett befintligt väljs ”Lägg till datum”  ( TimeWave affärssystem - gruppuppdrag ). Därefter markeras i kalendern de datum som uppdrag skall läggas till och sedan ”Skapa datum”.

Lagga_till_gruppuppdrag
Lägga till nya datum via uppdragslistan.

Vid val av ”Skapa nytt datum” visas ursprungligt uppdrag samt nytt uppdrag på valt datum. Tiden för nytt uppdrag justeras och därefter väljs ”Lägg till datum”.

Lagga till uppdrag_manuel

Som alternativ till ovan kan även timmar fördelas. Genom att i fältet ”timmar” ange en summa timmar och därefter klicka på ”Fördela timmar” så fördelas timmarna mellan uppdragen. Om, i exemplet ovan 8 timmar fördelas så kommer båda uppdragen erhålla 4 timmar var. Tiden kommer sättas från 00:00 till 04:00 och får därefter justeras.