Inställningar

Visa eller dölj företagsnamn

Företagsnamn kan vi behov döljas i header (överst delen av sidan).


Kundportal med respektive utan företagsnamn i header.

Visa eller dölj timbank

Vid timbanksfakturering kan man, om man så önskar välja att visa aktuellt timbankssaldo i Kundportalen.

Visa eller dölj anställda

Namn på personal (utförare) visa vid bokningar. Om man så önskar kan man välja att dölja visning.