Kostnadsställe

Om en större företagskund har flera fakturor som ska till en och samma faktureringsadress men till olika avdelningar så kan man använda sig av kostnadsställen.

Skapa kostnadsställe på kund

På kundkort kan önskade kostnadsställen läggas till under fliken ”Kostnadsställen”.

kostnadsstalle_kund
Kostnadsställe kundkort.

Koppla kostnadsställe till arbetsorder

Vid skapade av arbetsorder för företagskund med tillhörande kostnadsställen kan aktuellt kostnadsställe väljas i arbetsorder. Om ett kostnadsställe är kopplat till en arbetsorder så visas detta på fakturan när ett uppdrag från respektive arbetsorder faktureras.

kostnadstalle_ao
Val av kostnadsställe i ao.

Fakturering av kund med kostnadsställe

Vid fakturering så skapas separata fakturaunderlag per respektive kostnadsställe, men man kan om man vill även söka fram fakturaunderlag på en specifik kunds kostnadsställe.

Kostnadsstalle_att_fakturera

v. 2.4.12