Kund

Inställningar för kund hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Kund.

Välj förval för:

  • Kundstatus (status Aktiv rekommenderas).
  • Antal kunder som visas per sida i kundlistan.
  • Timbankspris (används för statistikunderlag och används för att beräkna totalt utestående fordran respektive skuld vid timpottsfaktuering. Läs mer under aktuellt hjälpavsnitt).
  • Om kontaktpersoner ska visas invid kundens namn i kundlistan.
  • Fält att visa, markera den arbetsorderinformation ni önskar skall vara direkt synlig invid kundens arbetsordrar på kundkortet (förslagsvis väljer ni initialt alla fält).

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.8)