Kundtyper

Kundtyper skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Verksamhet → Kund.

Här skapas olika kundtyper i kategorierna ”privat” och ”företag” (t.ex. studenter, pensionärer m.m.), vilket underlättar framfiltreringar samt används för att ta fram statistikunderlag.

Tips!

Det finns en mängd tänkbara sätt att arbeta med olika kundtyper!

Krävs skriftliga avtal av alla abonnemangskunder kan dessa initialt läggas in som kundtyp ”Privatkund – ej avtal”. När påskrivet avtal väl erhålles kan kunden ställas om till ”Privatkund”. På så vis kan man vid varje månadsskifte filtrera fram kunder som ännu ej skrivit på avtal och påminna dessa.

Det finns många olika sätt att söka fram kunder, t.ex. kan man söka fram kunder som har arbetsordrar med enstaka tjänster (flyttstäd, fönsterputs m.m.). Dock kan dessa även ha andra arbetsordrar med återkommande uppdrag, (t.ex. Hemstäd varje vecka). Genom att tilldela kunder med enbart enstaka uppdrag bokade kundtyp ”Privatkund –  enstaka” kan man sedan enkelt söka fram dessa och t.ex. skicka riktade erbjudanden om rabatt på återkommande hemstädning.

Läs mer om TimeWave – Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)