Lägga till betalning (sätta faktura som Betald)

Fakturor kan sättas som betalda manuellt, vilket avhandlas här, eller med automatik på sidan ”Betalningar” (kräver tillval BG-betalningar), se aktuellt hjälpavsnitt för mer information.

Klicka på symbolen ”Lägg till betalning” ( Lagg till betalning ) vid fakturan som ska tillsättas sättas som betald (tilldelas en betalning). Välj bl.a. betaldatum, belopp och betalningskonto i popuprutan och klicka sedan på ”Lägg till betalning”.

Betalningen skapas och kopplas till fakturan, som beroende av beloppet får status ”Betald”, ”Delbetald” eller ”Överbetald”.

betalstatus
Fakturor med betalningar. Faktura betald med fakturerat belopp markeras med grönt. Övriga med rött.

Betalningssymbolen finns även i symbolmenyn högst upp på sidan (”Sätt markerade fakturor som betalda (fakturerat belopp)”). Med denna funktion kan flera fakturor kryssas i och markeras som betalda. Detta kan användas exempelvis då autogirofakturor ska markeras som betalda. Notera att om flera fakturor sätts som betalda blir dessa satta som betalda med ”Fakturerat belopp”.

satt till betaldFlera fakturor markeras och sätts samtidigt till ”Betalda”.

När en faktura sätts som betald (eller del- eller överbetald) skapas i systemet en ”betalning” som är kopplad till aktuell faktura. Samtliga betalningar återfinns på sidan Fakturering → Betalningar där dessa kan sökas fram och vid behov även redigeras (eller raderas). Läs mer under aktuellt hjälpavsnitt.

(v. 2.4.8)