Leverans och fakturaadresser

Leverans- och fakturaadresser

En adress läggs till för kunden via symbolen ”Ny adress” ( Skärmavbild 2014-10-08 kl. 20.51.03) och i kundkortet väljs sedan om adressen som förval i nya arbetsordrar är kundens leveransadress (Skärmavbild 2014-10-08 kl. 21.09.10 ) eller fakturaadress (Skärmavbild 2014-10-08 kl. 21.09.54 ). En kund kan kopplas till fler än två adresser men i kundkortets förval för arbetsordern väljs alltid en adress som leveransadress och en adress som fakturaadress. Förvalet i kundkortet utgör även adressuppgifterna för direktfakturor som skapas för kunden.

Både leverans- och fakturaadressen kan ändras för en specifik arbetsorder vid skapande av arbetsordern (se hjälpavsnitt under Arbetsorder). Observera att vid fakturering hämtas adressuppgifter från de aktuella arbetsordrarna, se därför till att uppdatera arbetsordrarna vid adressändring.

För att redigera en adress, välj den aktuella adressen som leveransadress och klicka på redigeringssymbolen i symbolmenyn högst upp till höger på kundkortet.