PAXml – lönehantering

PAXml är ett filformat för överföring av löneinformation från affärssystem till lönesystem. PAXml stöds av ett flertal lönesystem som t.ex. Fortnox, Crona Lön och Kontek.

Med PAXml medges export av anställda samt lönefil till  mottagande lönesystem.

PAXml-filen är uppbyggd enligt specifikation. Alla lönesystem har dock inte identisk funktionalitet. Innan ni påbörjar skarp export av lön till ert lönesystem testa alltid löneexport först och vid behov samråd med er lönesystemsleverantör.

PAXml som genereras av TimeWave skickar med utförd tid, ej klockslag. OB och Mertid genereras av TimeWave och den informationen förs med i filen till mottagande lönesystem.

Lönesystem (PAXml) väljs under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Inställningar → Systemet → fliken Anställd.

Lönefil i PAXml-format kan sedan genereras under Löneunderlag (Lönerader) som ni kan läsa mer om här »