Material

Material skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( Material - Mitt TimeWave ) → Verksamhet.

Material hanteras normalt fristående från tjänster som underrader i arbetsordern och läggs upp som någon av typerna:

  • ”Material” = produkt,
  • ”Utlägg” = kostnad,
  • ”Fakturaavgift” = fakturaavgift.

Material av typen fakturaavgift

För att fakturaavgift skall kunna kopplas till kund måste först ett material av typen ”Fakturaavgift” ha lagts upp under material. Notera att ni här kan döpa er fakturaavgift till valfritt namn, t.ex. ”Administrationsavgift”, ”Avgift pappersfaktura”.

Inställelseavgift

Används inställelseavgift skall detta läggas upp som ett material. Inställelseavgiften läggs sedan in i arbetsorder som en arbetsorderunderrad varpå denna sedan automatiskt kommer att påföras kunden (faktureras) varje gång arbetsorderradens tjänst utförs hos kund.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)