Meddelanden

Inställningar för arbetsorder hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Meddelanden.

Här välj vilken information som visas i det schema som kan skrivas ut eller skickas via e-post till anställda i menyn under ”Meddelanden” → ”Skicka schema”. Väljs ”Anteckning till anställd” kan en anteckning bifogas till aktuellt schema.

Notera att detta inte påverkar den information som visas i den anställdas mobiler om ni har tillvalet TimeWave Mobil.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.8)