Offert & orderbekräftelse

En arbetsorder kan enkelt skrivas ut (eller skickas som e-post) som offert eller orderbekräftelse. Detta gör man genom att på sidan för den aktuella arbetsordern ovan det gula fältet välja att klicka på aktuell symbol.

Skriv_ut_ob_offert
Symboler för att skriva ut och skicka arbetsorder eller offert.

Försättsblad, bilaga och fält för signering

En offert eller arbetsorder skrivs alltid ut med de ingående kostnaderna. Utöver detta kan kompletteras med:

Försättsblad: Detta blad innehåller en generell text (anges under systeminställningarna, se nedan), t.ex. en text där man tackar för visat intresse och för att man fick nöjet att offerera kunden.

Forsattsbald_offert
Försättsblad till offert, med fält för signering.

Bilaga: Offerten och orderbekräftelse kan kompletteras med en bilaga innehållande en generell text (anges under systeminställning, se nedan), t.ex. en text som anger era generella villkor.

Offert_bilaga
Bilaga till offert, med fält för signering.

Signeringsfält: Om önskas kan dokumenten (samt försättsblad och bilaga) kompletteras med fält för signering (anges under systeminställningarna, se nedan).

Systeminställningar för offert och orderbekräftelse

Under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Inställningar → Systemet → fliken Arbetsorder anger ni huruvida ni önskar bifoga försättsblad, bilaga och signeringsalternativ samt anger även här de generella texterna. Här kan ni även ange rubrik samt innehåll till det e-postmeddelande som skapas om ni väljer att skicka offert eller orderbekräftelse med e-post.

Specifika texter till försättsblad

Det finns möjlighet att komplettera den generella texten på försättsbladet med en text specifik för en viss offert eller orderbekräftelse. Detta görs genom att i arbetsordern skapa en anteckning av typen Offert eller Orderbekräftelse. Den specifika texten visa på försättsbladet under den generella texten. Ni kan läsa mer om arbetsorderanteckningar här »

Relaterade filer (arkiv)

Samtliga offerter och bekräftelser kopplade till en arbetsorder sparas i arbetsorder under fliken ”Relaterade filer”.

relaterade filerRelaterade filer i arbetsorder.

(v. 2.4.12)