Områden

Områden skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet.

Områden

Under områden anges de geografiska områden i vilka ni är verksamma. Uppdelningen av områden görs utifrån de egna behoven. T.ex. kan Stockholm delas in i områdena ”Stockholm Norr”, ”Stockholm Söder”, Stockholm Öster”, ”Stockholm Väster” och ”Stockholm Centrala”. Alternativt skulle Stockholm kunna delas in i samtliga kommuner i Stockholm län. Era behov styr!

När områden skapats kan kunder kopplas till områden. I och med detta kan man sedan, via t.ex. fakturajournal, erhålla försäljningsstatistik per område. Man kan även enkelt söka och filtrera kunder och anställda utifrån område.

Även anställda kan kopplas till ett (eller flera) områden. På så vis kan även anställda sökas efter vilket område de är verksamma i. I schemavyn kan man även välja att enbart visa anställda, eller kunder, som tillhör ett visst område.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)