Provision

I TimeWave finns möjlighet att generera provisionsunderlag baserat på TB. Provisionen utgörs av en procentuell andel av TB och genereras från sidan Resultat. Provisionen är individuell för varje tjänst. En tjänst som ger 70% provision och har ett täckningsbidrag på 100 kr per timme skulle generera 70 kr i provision per timme.

För mer information rörande provisionshantering kontakta Kundtjänst.