Radera kund och kunddata

(Under arbete)

Nedan avsnitt avhandlar möjligheten att helt radera kunduppgifter. Ingen möjlighet till att återställa data finns när kunduppgifter raderats enligt nedan.

Kund raderas via kundkort. Förutom att radera kund kan det även ibland vara nödvändigt att radera även annan data kopplad till kund. Detta t.ex. om kunden i enlighet med GDPR begärt att få bli ”glömd”. Skall man radera all data kopplat till kund arbetar man i nedan ordning.

Viktigt – genom att radera data enligt nedan kan data inte återställas.

1. Radera Uppdragsanteckningar

Anteckningar kopplade till uppdrag återfinns synbara i utförda uppdrag även om kund raderas. För att dessa inte skall ligga kvar efter radering av kund måste dessa raderas.

Radera Uppdragsanteckning på Kundkort

På kundkort, gå till fliken Anteckningar. Till höger, bocka för samtliga anteckningar av typen Uppdrag och klicka ovan på ”Ta bort anteckning”.

Radera-uppdragsant_kund

 

1. Arbetsordrar

Under Kund i menyn sök fram aktuell kund. På kundkort, fliken Arbetsordrar, listas alla kundens arbetsordrar. Öppna respektive arbetsorder.

a) Ta bort uppdrags- och admin-anteckningar

Uppdrags- och admin-anteckningar kopplade till arbetsorder återfinns synbara i utförda uppdrag även om arbetsorder raderas. För att dessa inte skall vara försatt synliga i utförda uppdrag måste de raderas.

I arbetsordern gå till fliken Anteckningar, markera anteckningarna och välj ovan ”Ta bort markerade anteckningar”.

b) Radera arbetsorder

Efter att anteckningar raderats raderas arbetsorder genom att uppe till höger klicka på ”Ta bort arbetsorder”.

Radera arbetsorder

 

2. Radera kunduppgifter

a) Radera Uppdragsanteckning på Kundkort

Anteckningar kopplade till kund återfinns synbara i utförda uppdrag även om kund raderas. För att dessa inte skall ligga kvar efter radering av kund måste dessa raderas.

På kundkort, gå till fliken Anteckningar. Till höger, bocka för samtliga anteckningar av typen Uppdrag och klicka ovan på ”Ta bort anteckning”.

b) Radera kund

På aktuellt kundkort väljs uppe till höger ”Ta bort kund”. Samtliga kunduppgifter kopplade till kundkortet raderas.

Radera kund


Uppgifter som ej går att radera

Även om kundkort med tillhörande uppgifter raderas återfinns fortfarande personuppgifter kvar i fakturor. Fakturor går ej att radera (bokföringslagen). Av den anledningen är det klokt att i sina fakturor utelämna information som kan klassas som känsliga personuppgifter.