Registerutdrag – kund

(Under arbete)

Nedan återfinns anvisningar för hur man enklast tar ut olika uppgifter kopplade till en specifik kund, t.ex. när en kund begärt ett registerutdrag.

Uppdrag

Samtliga uppdrag utförda hos kund kan sökas fram och exporteras till Excel. För att erhålla uppdragslista går man enklast till aktuellt kundkort och väljer där ”Visa uppdrag”.

Visa uppdrag

Därefter väljer man aktuell period, bockar för samtliga uppdrag till vänster och väljer ”Exportera uppdrag”.

Exportera uppdrag

Kunduppgifter