Resurshantering

Resurshantering kan ske genom att  under Mitt TimeWave ( Resurshantering - TimeWave ) → Verksamhet → Resurser skapa de resurser ni önskar koppla till ett uppdrag eller en anställd.

Med resurser menas t.ex. bilar eller maskiner som bokas för uppdrag och som anställda använder sig av vid utförande av bokningar.

En resurs kopplas till en arbetsorder via symbolen ”Lägg till resurs” ( resurs ) i arbetsorderraden. I schemat indikeras sedan att resurs finns kopplad via symbol i aktuell bokning ( Skärmavbild 2014-11-14 kl. 11.30.19 ).

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)