Rot – krav köpare & bostad

Notera att ni som användare ansvarar för att er hantering är i enlighet med nu gällande skatteregler. För fullständiga och aktuella regler se Skatteverket.
Krav på köpare
  • Vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång samt vara bosatt i Sverige eller betalar skatt till minst 90% i Sverige.
  • Vara bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
Krav på bostaden
  • Kunden måste äga bostaden under den period som arbetet utförs.
  • Kunden måste helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Vid dubbel bosättning räknas båda bostäderna som kunds bostad. Bostaden måste vara ett småhus (även fritidshus), ägarlägenhet eller bostadsrätt.
  • Kund kan få rotavdrag för arbete i sina föräldrars bostad om kunden äger bostaden och har betalat för arbetet.
  • Rot-avdrag medges för om- eller tillbyggnad av bostad äldre än fem år.
  • Rot-avdrag medges för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till dess ursprungliga skick oavsett dess ålder.
Fastighetsbeteckning

Kund måste vid arbete på egen fastighet uppge en fastighetsbeteckning eller vid arbete i egen bostadsrätt bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer (fyra siffror).

Det finns inget krav på format, men max 40 tecken medges.

I TimeWave anges fastighetsbeteckning/bostadsrätt, på kundkort och normalt enligt nedan:

Fastighet:
NORRA VISLINGE 11:11

Fastbet
Fastighetsbeteckning i TimeWave.

Brf och lägenhetsnummer:
Brf:           717600-4583
Lgh.nr:     0236

Lgh_bet
Brf organisationsnummer och lgh-nummer i TimeWave.