Schema

Inställningar för arbetsorder hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Schema.

Schemaläggning

 • Visa uppdrag utan anställda
  Uppdrag som man inte koppla en eller flera anställda till ligger som ”Utan anställd”. Om denna ruta markeras visas alla uppdrag utan anställd under ”Utan anställd” i schemat.
 • Visa utan anställd först
  Om uppdrag utan anställda visas i schemat återfinns dessa uppdrag överst i schemat om detta alternativ är markerat. Om detta inte väljs visas uppdrag utan anställda nederst i schemat.
 • Visa ledig tid mellan bokningarna
  Om detta alternativ markeras så indikeras ledig tid mellan bokningar i schema.
 • Visa överlappande bokningar
  Om detta alternativ markeras överlappande bokningar med en röd markering i schemat.
Vi rekommenderar att ni i börjar har samtliga alternativ ovan ibockade!

Information i bokningar på schemat

All information om ett uppdrag är tillgängligt från en bokning i schemat. Detta genom att föra muspekaren över aktuell bokning och välja ”Bokningsinformation”. Via dessa val väljer ni vilken information som skall vara direkt synlig i bokningarna i schemat. Förslagsvis väljer ni i början alla alternativ, och plockar sedan bort onödig information successivt.

Information i uppdragsrutan

Via ”Visa uppdragsinformation” i en bokning i schemat medges åtkomst till Uppdragsrutan. Välj här om telefonnummer samt summa skall visas i denna.

Sökning

 • Sök på exakt kundnummer
  Via avancerad sökning på sidan Schema kan man söka bokningar som tillhör specifikt kundnummer (kund). Välj här om sökningen skall vara exakt eller bred. Markeras detta alternativ ger en sökning på kund 13 enbart resultat för kund nummer 13. Är det ej markerat kan förutom kund 13 även t.ex. kund nummer 113 visas.
 • Starta med tom sökning
  Markeras alternativet ”Starta med tom sökning” måste ett urval först göras via avancerad sökning för att bokningar skall visas i schemat.
 • Börja veckovy på måndag
  Markera detta alternativ för att i schemat vid veckovy alltid ha måndag som första dag, annars visas aktuell veckodag som första dag.
 • Börja måndadsvy den första
  Markera detta alternativ om ni önskar att måndasvy alltid skall starta den 1:a, annas visas aktuell dag som första dag.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.8)