Schemaläggning – övergripande

Schemaläggning i TimeWave sker genom Bokningar och Uppdrag. Ett uppdrag är ett jobb hos en kund vid ett tillfälle. Detta uppdrag kan bestå av en eller flera bokningar. T.ex: Fru Gustafsson skall på torsdag erhålla en ”Hemstäd” (ett uppdrag). Detta uppdrag skall utföras av två anställda (bokningar). Vi har alltså i detta exempel ett uppdrag som består av två bokningar. Om fru Gustafsson har återkommande ”Hemstäd” varje torsdag utgör detta en uppdragsserie.

schemaläggning

Schemat visar ett uppdrag hos kunden G. Gustafsson, bestående av två bokningar.

Schemaläggning sker automatiskt utifrån hur en arbetsorder är specificerad. Om man i en arbetsorder t.ex. lägger en ao-rad med ”Hemstädning”, återkommande, varje vecka, k. 08-10, så skapas bokningar direkt i schemat med automatik (se mer i hjälpavsnitt Arbetsordrar). Bokningarna i schemat räknas vid varje givet ögonblick fram utifrån hur arbetsordrarna vid tillfället är specificerade. Med andra ord, vill man ändra alla kommande bokningar kopplade till en arbetsorderrad så redigerar man tid (eller anställd eller annat) i arbetsorderraden.

För att ändra alla kommande uppdrag kopplade till en arbetsorder – redigera aktuell arbetsorderrad varpå framtida bokningar räknas ut ifrån arbetsorderradens specifikation efter ändring!

 

Önskar man ändra ett enstaka uppdrag (t.ex. ändra tid på en återkommande hemstädning vid enbart ett tillfälle) kan man inte redigera arbetsorderraden (då ändras alla framtida uppdrag) utan detta görs då genom att i schemat eller i uppdragslistan redigera aktuellt uppdrag eller en eller flera av de i uppdraget ingående bokningar.

För att redigera ett enstaka uppdrag – redigera tiden direkt på bokningen i schemat eller i uppdragslista!

 

Önskar man redigera (eller även avboka) bokningar för en viss period (t.ex. ändra tiden på en återkommande hemstäd för enbart en månad) så kan man göra detta via schemat. Det blir dock ett omständlig arbete med att finna alla aktuella bokningar i schemat och sedan ändra (eller avboka) dessa en efter en. Hanteringen gör enklast genom att via Uppdragslista söka fram alla bokningar kopplade till arbetsordern för aktuell period och där sedan välja att redigera samtliga uppdrag. Önskar man avboka aktuell period kan man enkelt bocka för alla uppdrag och sedan välja ”Avboka”.

För att redigera eller avboka en period av uppdrag – sök fram och hantera uppdragen via Uppdragslista!

Ännu inte skaffat TimeWave? Läs mer om TimeWave & schemaläggning »