Skapa påminnelser

Att skapa påminnelser för fakturor sker i två steg. Först markeras de fakturor som skall påminnas, och påminnelser skapas. Därefter återfinns påminnelserna på sidan ”Fakturering” → ”Påminnelser” där man skickar dem till kund (skriver ut eller skickar med e-post).

Skapa påminnelser

På sidan ”Fakturering” → ”Fakturor”, markera önskad faktura genom att klicka i kryssrutan längst till vänster om fakturan och klicka på symbolen ”Skapa påminnelser” ( skapa_paminnelse ) i symbolmenyn högst upp på sidan. skapa paminnelser
Faktura markerad för påminnelse.

Skicka påminnelse

När påminnelser skapats återfinns dessa på sidan ”Fakturering” → ”Påminnelser”. Markera påminnelser som skall skickas och välj sedan att skriva ut dem eller skicka dem med e-post.

När påminnelser har skickats erhåller den status ”Skickad” och skickaddatum anges i kolumnen ”Påminnelse – skickad datum”.

Med ”Status” (betald & obetald) avses betalstatus för påminnelseavgiften. Fakturans betalstatus anges i kolumnen ”Faktura – betald”. Om kund betalar sin faktura utan påminnelse kan påminnelseavgiften antingen ”raderas” eller sättas som ”kundförlust”.

Hantering av betalningar för fakturor med påminnelser

  • En betalning som underskrider fakturabeloppet ger fakturan status Delbetald. Påminnelser kopplade till fakturan behåller status Ej betald. Fakturan går ej vidare i skatteavdragsprocessen.
  • En betalning som motsvarar fakturabeloppet ger fakturan status Betald. Påminnelser kopplade till fakturan behåller status Ej betald. Fakturan går vidare i skatteavdragsprocessen.
  • En betalning som motsvarar fakturabeloppet och hela påminnelsebeloppet ger fakturan samt de kopplade påminnelserna status Betald. Fakturan går vidare i skatteavdragsprocessen.
  • En betalning som överskrider såväl fakturabeloppet som hela påminnelsebeloppet ger fakturan status Överbetald och kopplade påminnelser får status Betald. Fakturan går vidare i skatteavdragsprocessen.
  • En betalning som överskrider fakturabeloppet men som inte täcker hela påminnelsebeloppet ger fakturan status Betald och kopplade påminnelser behåller status Ej betald tills en till betalning kopplas till fakturan som täcker det resterande påminnelsebeloppet. Fakturan går vidare i skatteavdragsprocessen.

Markeras en påminnelse som betald via sidan Påminnelser skapas det en betalning som kopplas till aktuell faktura och fakturastatus uppdateras därefter enligt ovan.

 

(v. 2.4.8)