Skapa pdf-fil av fakturor

Vid fakturering samlas alla utskriftsfakturor (pappersfakturor) i en och samma pdf för enkel hantering. Vid behov kan man dock enkelt skapa nya pdf-filer av önskat urval av fakturor.

En PDF-fil av fakturor skapas genom att på sidan ”Fakturor” markera önskade fakturor genom att klicka i kryssrutorna längst till vänster om fakturorna och sedan klicka på symbolen ”Skapa PDF av markerade fakturor” i symbolmenyn högst upp på sidan. Filen sparas på sidan ”Filer” i huvudmenyn och går därifrån att sparas på egen dator för t.ex. utskrift.

skapa pdf fakturor
Sidan Fakturor – funktionen ”Skapa pdf”.

(v. 2.4.8)