SMS övergripande

TimeWaves SMS-hantering är ett mångsidigt hjälpmedel för att påminna kunder om kommande uppdrag och informera om genomförda uppdrag, likaså för att påminna anställda om deras kommande uppdrag, samt skicka grupp-SMS till kunder och anställda.

Med sms förbättrar man kommunikationen och kan därigenom minska kostnaderna för t.ex. hantering av av- eller ombokningar och bom-körningar. Självfallet är även sms ett sätt att förbättra servicen mot kunder, och detta till en mycket ringa kostnad.

sms_paminnelse   Automatisk sms-påminnelse till kunder om kommande uppdrag.

sms_paminnelse   Automatisk sms-bekräftelse när uppdraget är utfört.

sms_paminnelse   Påminn anställda om kommande uppdrag.

sms_paminnelse   Skicka enstaka sms till kunder och anställda.

sms_paminnelse   Gör massutskick till kunder som t.ex;

erbjudande om rabatt på fönsterputs till alla kunder som tidigare köpt denna tjänst,

påminna om ombokning inför en storhelg,

puffa för nya tjänster eller tilläggsbeställningar,

informera om prisförändringar eller annat.

sms_paminnelse   Gör massutskick till alla anställda, t.ex. påminna om personalmöte.

sms_paminnelse   Skicka enstaka fritext-sms till anställda och kunder.

För tillvalet tillkommer inga fasta kostnader, enbart en retroaktiv fakturering per skickat sms! På så vis kan man med små kostnader erhålla ett stort mervärde, t.ex. genom att automatisk sms enbart vid tjänster av enstaka karaktär som fönsterputs eller flyttstäd.

SMS-funktionen i TimeWave är licensstyrd och aktiveras vid beställning via e-postmeddelande till TimeWave Kundtjänst. Kostnaden per sms är för tillfället 75 öre/sms (160 tecken).

Observera att ett sms består av 160 tecken. Ett sms mot kund kan dock innefatta max 918 tecken, vilket påverkar priset. Exempelvis ser ett sms på 200 tecken ut som ett enstaka sms mot kund, men debiteras som 2 sms á 75 öre (160 + 40 tecken).

Läs mer om sms-funktionalitet här »

(v. 2.4.8)