Städning som löneförmån

För företag som vill erbjuda sina anställda städning som löneförmån uppstår ofta frågetecken kring hur detta skall hanteras rent praktiskt för att medge hemstädning med bibehållet rut-avdrag. Nedan följer ett förslag till hantering.

Hantering städning som löneförmån

Vid löneförmån i regelrätt mening kan man inte använda sig av fakturamodellen, dvs. ge skattereduktionen i samband med köpet, köparen (den anställde) får själv ansöka om skattereduktionen i deklarationen året efter.

I stället att arbetsgivaren köper tjänsten som tilldelar denne istället den anställda en extralön och ett motsvarande nettolöneavdrag.

Men om man får en extralön och städningen som ett nettolöneavdrag går det alldeles utmärkt att få en faktura från leverantören enligt fakturamodellen där skattereduktionen är korrigerad direkt på fakturan. Det är då viktigt att fakturan är ställd till dig och inte till din arbetsgivare.

Exempel:

  • Den anställde köper städning för 2 000 kr hos städleverantör Städ AB.
  • Städ AB skickar en faktura som är utställd till den anställde men fakturan läggs i ett kuvert adresserat till den anställdes arbetsgivare (eller givetvis att den anställde själv ger fakturan till sin arbetsgivare).
  • Fakturan omfattar totalt 2 000 kr minus 1 000 kr i rut-avdrag vilket ger en faktura med ”Att betala” på 1 000 kr.

Den anställdes lönebesked kommer då att se ut enligt nedan:

  • Lön                                   30 0000 kr
  • Extralön                            1 000 kr
  • Summa lön                       31 000 kr
  • Skatt på 31 000 kr           10 000 kr
  • Nettolöneavdrag             -1 000 kr
  • Summa utbetalas            20 000 kr

Leverantören ansöker om skattereduktion som vanligt arbetsgivaren betalat för fakturan.

Merkostnaden för arbetsgivaren blir då den anställdes extralön + arbetsgivaravgifter och för den anställde utgörs kostnaden av den skatt som extralönenen innebär.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »