EDI-faktura Svefaktura

EDI-faktura/svefaktura är en standard för e-faktura mot offentlig sektor, organisationer och företag, som tagits fram av Single Face To Industry (SFTI) med samverkan av Sverige kommuner och landsting (SKL) samt Ekonomystyrningsverket.

  1. För att kunna skicka EDI-fakturor/svefakturor via Timewave behöver du beställa tillvalet från Timewave.
  2. För att ställa in EDI-faktura/svefaktura på kundkortet i TimeWave, välj betalsätt ”Sve-Faktura” under Betalning i kundinställningarna och klicka på Spara:

2. a) Har kunden flera e-fakturaadresser registrerade så öppnas ett popup-fönster med en lista på samtliga adresser. Där väljer man vilken adress man önskar använda:

 

2. b) Finns det ingen adress registrerad på kunden behöver adressen beställas och ett popup-fönster visas som man fyller i. De rödmarkerade fälten är obligatoriska.

Obligatoriska fält: Namn, Org.nr, e-fakturaadress, Operatör.

3. När adressen finns registrerad (detta tar några dagar), kan betalsättet i kundkortet ändras till svefaktura.

Anges ett Peppol-id som e-fakturaadress, görs ingen beställning utan då sparas det istället direkt på kunden och betalsättet i kundkortet kan direkt ändras till svefaktura.

 

4. För att referenser (Vår referens eller Er referens) och kostnadsställen ska följa med till fakturan så krävs det att man ställer in detta i aktuell fakturamall (Huset->Verksamhet->Fakturamallar):

Tänk på att fakturan inte kan skapas ifall referens saknas! 

För mer info gällande hantering av kostnadsställen, vänligen se här.

5. När fakturaunderlag sedan hämtas på sidan Att fakturera så finns betalsättet förvalt.

 

För beställning eller vid frågor, kontakta oss för mer information på sales@timewave.se eller 08-650 27 00