Svefaktura

Svefaktura är en standard för e-faktura mot offentlig sektor, organisationer och företag, som tagits fram av Single Face To Industry (SFTI) med samverkan av Sverige kommuner och landsting (SKL) samt Ekonomystyrningsverket.

För att kunna använda svefaktura i TimeWave, krävs en licens samt att kunden registrerar sig som svefakturamottagare via Apix. För att ställa in svefaktura på kundkortet i TimeWave, välj betalsätt under Betalning i kundinställningarna och klicka på Spara:

Har kunden flera e-fakturaadresser registrerat hos Apix så öppnas ett popup-fönster med en lista på samtliga adresser. Där kryssar man i vilken adress man önskar använda:

 

 

Finns det ingen adress registrerad på kunden så kan man skicka in en beställning till Apix. Då öppnas ett popup-fönster som man sedan fyller i.

Obligatoriska fält: Namn, Org.nr, e-fakturaadress, Operatör.

Ifall informationen som anges i fälten är korrekt, får man ett meddelande att en beställning skickats. Innan kunden blivit registrerad hos Apix, får man välja ett annat betalsätt tillsvidare. När kunden sedan har blivit registrerad, kan betalsättet ändras tillbaka till svefaktura.

Anger man ett Peppol-nummer som e-fakturaadress, görs ingen beställning till Apix utan då sparas det istället  direkt på kunden.

 

För att referenser (Vår referens eller Er referens) och kostnadsställen ska följa med till Svefakturan så krävs det att man ställer in detta i aktuell fakturamall (Huset->Verksamhet->Fakturamallar):

För mer info gällande hantering av kostnadsställen, vänligen se här.

När fakturering sedan hämtas på sidan Att fakturera så finns betalsättet förvalt.

Tänk på att fakturan inte kan skapas ifall referens saknas! 

 

 

För beställning eller vid frågor, kontakta oss för mer information på sales@timewave.se eller 08-650 27 00