Taggar och taggrupper

Taggar är egna valda egenskaper eller kompetenser som kan kopplas till anställda. Taggar grupperas i taggrupper.

Anställda kan sökas utifrån taggar under Anställda eller i arbetsorder via funktionen Urval anställda ( urval_anstalld ).

Exempel på taggar kan vara Polska, Engelska, Spanska som kan ligga under taggruppen Språk. Dessa taggar kan sedan kopplas till anställda varpå man kan söka anställda som talar t.ex. ”Spanska”.

Det går även att göra negativa sökningar (exkluderande), har man t.ex. tilldelat anställda taggen ”Rökare” kan man söka anställda som inte är kopplade till denna tagg, dvs enbart finna icke-rökare.

Taggar_anstalld
På sidan Anställd söks efter anställd som är kopplad till taggen ”spanska” men inte kopplad till taggen ”allergi”, dvs en spansktalande som inte har någon allergi.

Via funktionen Urval anställda på arbetsorderrad ( urval_anstalld ) kan anställda även sökas utifrån taggar.

urval_anstallda
Sökning efter anställd som är kopplad till taggarna ”spanska”, ”motorsågskörkort” och ”röjsåg” men inte kopplad till taggen ”rökare”, dvs en spansktalande ickerökare som får hantera motorsåg och röjsåg. 

Urval anställda skall inte användas för att lägga till anställda på befintliga ao-rader. Urval anställda skall enbart användas när man önskar lägga till anställd vid ny arbetsorderrad som inte bakdateras.

Taggar och taggrupper skapas under Mitt TimeWave → Systemet → Verksamhet.